Uzman tabip adayları, koronavirüse karşı 3 ay vazifede

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeyle, 26 Nisan 2014 tarihli yönetmeliğin 11. Unsurunun “Uzmanlık öğrencileri, uzmanlık eğitimi uygulamasından sayılmayan işlerde görevlendirilemez.” şeklindeki 4.fıkrasına ek yapıldı.

OLAĞAN ÜSTÜ DURUMLARDA MİSYON ALACAKLAR

Buna nazaran, zelzele, sel baskını, salgın hastalık üzere olağan dışı ve hizmetin olağan olarak sürdürülemediği hallerde uzmanlık öğrencileri, hekimlik misyonlarını yürütmek üzere eğitim gördükleri kurumun dışındaki tıpkı ilin sıhhat tesislerinde 3 ayı geçmemek üzere görevlendirilebilecek.

Ayrıca, bu vazifelerde geçen müddetler eğitim mühletinden sayılacak.

Yönetmelik kararlarını Sıhhat Bakanı yürütecek.