Türkiye’de 3,5 milyon kişi hepatit B taşıyıcısı

Abdi İbrahim Medikal Yöneticiliğinden 28 Temmuz Dünya Hepatit Günü kapsamında yapılan açıklamada, kronik karaciğer hastalığı, siroz ve karaciğer kanserine yol açabilen hepatitlerin, tüm dünyada yaygın olarak görülen ve ülke iktisadını yakından ilgilendiren bir hastalık olduğuna dikkati çekilen açılamada, viral hepatitlerin, karaciğer kanserinin temel nedeni ve tüberkülozdan sonra ikinci majör ölümcül bulaşıcı hastalık olduğu kaydedildi.

Viral hepatitlere A, B, C, D, E üzere farklı virüs tiplerinin sebep olduğu anlatılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

“Türkiye, hepatit B virüsü görülme sıklığı açısından orta seviyedeki ülkeler ortasında yer alıyor. Türk Karaciğer Araştırmaları Derneğinin 2009-2010 yılları ortasında yaptığı çalışmanın sonuçlarına nazaran, Türkiye nüfusunun yaklaşık 1/3’ünün hepatit B virüsü ile karşılaştığı ve yaklaşık 3,5 milyon kişinin hepatit B virüsünü yenemeyerek virüs ile infekte olduğu kestirim ediliyor.

Kan ve öbür beden sıvıları yoluyla bulaşan virüs, hepatit B virüsü taşıyan kişi ile korunmasız cinsel alakaya girilmesi, tıraş bıçağı, tırnak makası üzere özel eşyaların paylaşılması, damar içi ilaç bağımlısı olanlarda ortak enjektör kullanılması, steril olmayan koşullarda cerrahi süreç, dövme yapılması sonucunda yahut doğum esnasında anneden bebeğe geçebiliyor.”


“HEPATİT B, HİÇBİR BELİRTİ GÖSTERMEYEBİLİR”

Açıklamada, kanında hepatit B virüsü bulunan bireylerin birçoklarında hastalığa ilişkin belirtilerin olmaması, hastalığın uzun mühlet teşhisinin konulamamasına ve tedavisiz kalmasına yol açtığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

“Hepatit B hastalarının yalnızca yüzde 11’i hepatit B virüsü taşıdığının farkında. Meğer hepatit önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık. Bu nedenle hepatit ile uğraşta aşı üzere gözetici tedbirlerin alınması, risk kümelerinin taranarak belirlenmesi, değişik toplum katmanlarında ve sıhhat çalışanlarında farkındalığın artırılarak hastalığın erken tespiti ve uygun tedavi ile takibinin sağlanması büyük ehemmiyet taşıyor.”

“Dünya Sıhhat Örgütü’nün (DSÖ) 2030 yılında hepatiti elimine etme amaçları doğrultusunda, Sıhhat Bakanlığı ‘Türkiye Viral Hepatit Tedbire ve Denetim Programı’nı (2018-2023) hazırladı. Program ile viral hepatit yeni olay sayısı ve viral hepatitlere bağlı ölümlerin azaltılması, viral hepatit tanısı alan hastaların bakımının güzelleştirilmesi ve viral hepatitlerin toplumsal alanlarda oluşturduğu sosyoekonomik tesirin azaltılması amaçlanıyor.