TÜRK-İŞ, kıdem tazminatı tartışmaları için açıklama yaptı

Orta Vadeli Program’ın (OVP) “Fiyat İstikrarı ve Finansal İstikrar” kısmında yer alan “öncelikli ıslahat alanı”nda yer alan “İkinci Basamak Emeklilik Sistemi” çalışanların uygulamasına yeni bir açılım getirerek emeklilerin gelir kaybını gidermeyi amaçlıyor.

Kıdem tazminatı ile ilgili uygulanacak yeni sistemle birlikte çalışanların birikimlerinin fonda toplanması ve toplanan paraya devlet garantisi verilmesi amaçlanıyor.

Böylelikle çalışanların tazminat alamama meselelerinin da giderilmesi planlanıyor.

Bu husus lisana getirilince, çalışma hayatındaki çalışanların kıdem tazminatı ile ilgili kamuoyunda çeşitli tartışmalar başladı.

İdare Şurası da kamuoyunda Kıdem Tazminatı üzerinden yapılan tartışmalar hakkında yazılı bir açıklama yaparak, kıdem tazminatının kazanılmış bir hak olduğunu ve vazgeçilemeyaceğini beyan etti.

TÜRK-İŞ, açıklamasında “Kıdem Tazminatı, mevzuatla düzenlendiğinden bu yana yapılan her değişiklikte gelişme kaydederek çalışanlar bakımından taviz verilmez, vazgeçilmez, kazanılmış bir personel hakkı haline gelmiştir.” diyerek şu değerlendirmeyi paylaştı:

TÜRK-İŞ, kıdem tazminatı hakkının korunmasını savunuyor

TÜRK-İŞ, kıdem tazminatı hakkının aşındırılması, biçim değiştirmesi, emekliliğin bir kesimi haline getirilmesini değil korunması ve geliştirilmesi gerektiğini savunmaktadır.

Bu haktan yararlanamayan personellerin kapsama alınması amaçlanıyorsa, bu mevzuda katkı vermeye hazır olduğumuz her vakit söz edilmiştir.

“Yüksek enflasyon fiyat artırımlarının tesirini ortadan kaldırdı”

TÜRK-İŞ, ülke iktisadında bir kriz yaşandığını belirttiği açıklamasında, başta personeller olmak üzere dar ve sabit gelirli kısımların geçim koşullarının ağırlaştığını lisana getirerek, duyurusuna şöyle devam etti:

Gerçekleşen yüksek enflasyon fiyat artırımlarının tesirini ortadan kaldırmış, alım gücü giderek azalmıştır. Vergi yükü taşınmaz boyutlara gelmiştir.

“Fedakarlığı servetlerini artıranlar yapsın”

Ekonomik ve mali krizi hafifletmek ve ortadan kaldırmak için birtakım siyasetler uygulanmak istenmektedir. Çalışanların beklentisi, yaşama ve çalışma kaidelerini güzelleştirecek önlemlerin hızla yürürlüğe girmesidir. Fedakarlığı, geçmiş periyotta gelir ve servetlerini artıranlar yapmalıdır.

“İkinci Basamak Emeklilik Sistemi çalışanlarda rahatsızlığa neden oldu”

Orta Vadeli Program’ın (OVP) ‘Fiyat İstikrarı ve Finansal İstikrar’ kısmında ‘öncelikli ıslahat alanı’ olarak düzenlenmek istenen “İkinci Basamak Emeklilik Sistemi” emekçilerde değerli bir tasa ve rahatsızlığa yol açmıştır.

“Emeklilik sistemiyle amaçlanan emeklilerin gelir kaybını telafi etmek değil kaynak muhtaçlıklarını karşılamak”

Böyle bir düzenleme teklifinin gündeme gelmesi ve tartışılması çalışma hayatının huzurunu bozmuştur. Getirilmek istenen emeklilik sistemiyle amaçlanan emeklilerin gelir kaybını telafi edecek ve çalışma devrindeki ömür standartlarını muhafazayı sağlayacak bir yapının oluşturulması değil, iktisadın kaynak gereksiniminin karşılanmasıdır.

“Çalışma motivasyonu olumsuz etkilenecek”

Kıdem tazminatının özüne yönelik rastgele bir düzenleme çalışanların verimliliğini, çalışma motivasyonunu olumsuz etkileyecek, iş barışını bozacaktır.

“Kıdem tazminatının enflasyonla aşınmasına artık dur denilmeli”

İşçiler için geleceğinin teminatı olan kıdem tazminatının enflasyonla aşınmasına artık dur denilmeli, kıdem tazminatında hak kaybına neden olabilecek teşebbüsler artık sona ermelidir.