Tektonik nedir

Özellikle coğrafya hususlarında sık sık karşımıza çıkan tektonik kavramı, yer kabuğunun yapısını, özelliklerini ve vakit içindeki evrimini denetim eden jeolojik sürece deniyor.

Levha hareketleri yahut levha tektoniği olarak da isimlendirilen bu yapı, en geniş manasıyla litosferin yapısını ve bu yapıyı doğuran evrimi araştıran jeoloji koludur.

TEKTONİK TÜRLERİ

Genişlemeli tektonik: Genişlemeli tektonikler, kabuğun yahut litosferin gerilmesi ve incelmesi ile ilgili bir kavramdır. Bu tıp tektonikler, farklı plaka hudutlarının kıtasal ucundadır.

İtme (büzülme) tektoniği: İtme tektoniği, kabuğun yahut litosferin kısalması ve kalınlaşması ile bağlantılıdır. Bu tıp tektonikler kıta çarpışması bölgelerinin ve doğrultu atımlı faylarının okyanusa gerçek olan kısmında bulunur.

Grev-kayma tektoniği: Grev-kayma tektoniği, kabuğun yahut litosferin kesimlerinin nispî yanal hareketi ile bağlıdır. Bu çeşit tektonik, okyanus ortası sırtların ofset segmentlerini birbirine bağlayan okyanus ve kıtasal dönüşüm hataları boyunca bulunur.

LEVHA TEKTONİĞİ NEDİR

Bilim insanlarının bulgularından evvel isnanlar, yer yüzünün tek bir modülden oluştuğunu düşünüyordu. Lakin araştırmalar sonucunda; kıtasal, okyanusal ve kıtasal-okyanusal kabuk halinde ayrılan modüllerin yapboz halinde bir ortaya gelerek yer kabuğunu oluşturdukları ortaya çıktı.

Karalarda ve okyanuslarda hareket eden yer kabuğu kesimlerine “levha” ismi verilir ve yer kabuğundaki hareketler “levha tektoniği” ismi verilen bu teoriye nazaran hareket eder.

Levha tektoniği üzerinde yapılan bilimsel çalışmalar, bu tektoniğin yaklaşık 250 milyon yıl evvel Pangea (Panje) ismi verilen tek modül halinde olduğunu göstermiştir.

Yapılan araştırmalara nazaran, Pengea’nın vakit içinde birbirinden uzaklaşması sonucunda kuzeyde Laurasia (Loreja) ve güneyde Gondwanaland (Gondvanlınd) isminde iki kıta meydana gelmiş ve iki kıta ortasında “Tethys” ismi verilen deniz oluşmuştur.