Sıhhat kurumlarına gönderilen kıyafet genelgesi

İstanbul Vilayet Sıhhat Müdürlüğü, kurumlara kıyafet talimatı gönderdi.

İl Sıhhat Müdürü Kemal Memişoğlu’nun imzasıyla kurumlara gönderilen genelgede; sıhhat çalışanlarının kıyafetlerinin edep, adab ve inanca nazaran uyarlanması istendi.

“İNANCA NAZARAN UYGUN BİÇİMLERDE UYARLANMASI…”

Genelde şu tabirlere yer verildi; “Sağlıkta dönüşüm ile birlikte dünya standartları üzerinde çalışan sıhhat çalışanlarımızın kendi temayülleriyle karar verilen kıyafet standartlarına nazaran, tüm sıhhat çalışanının (hemşire, ebe, sıhhat memuru, sıhhat teknikeri) 13/02/2019 tarih ve 87300753 sayılı Makam Onayı ile kıyafet standartları belirlendiği, hem çalışanın aidiyet hissinin gelişimi hem de hizmet verilen kurumumuzun saygınlığı açısından standartlara uyulması, gerektiğinde ana model, desen ve renkler korunarak edep adap ve inanca nazaran uygun hallerde uyarlanması ve 2020 yılı başına kadar tüm sıhhat işçisinin (hemşire, ebe, sıhhat memuru, sıhhat teknisyeni) kıyafet standartlarına uyması ilgi sayılı yazımız bildirilmiş olup, belirtilen müddet 30.06.2020 tarihine kadar uzatılmıştır.”

İŞTE O GENELGE