Güney Atlantik Anomalisi nedir

Dünya’nın dış çekirdeğini oluşturan erimiş metalin dönerek akması nedeniye bir manyetik alan meydana geliyor.

Dünya’nın etrafını saran bu manyetik alan, Güneş’ten gelen ziyanlı yüklü parçacıkların ve radyasyonun yüzeye gelmesini engelleyerek insan hayatını koruyor.

Güney Atlantik Anormalliği de denilen Güney Atlantik Anomalisi, Van Allen jenerasyonunun Dünya yüzeyine en yakın noktaya gelip, Dünya’nın manyetik alanında anormalliğe neden olan bir alandır.

Dünya’nın bu bölgesindeki manyetik alanın zayıf olması nedeniyle içeriye yüklü parçacıklar girmekte ve bu durum, yörüngedeki uyduları olağandan daha yüksek radyasyon düzeylerine maruz bırakarak, elektronik aygıtlarının aksamasına yol açmaktadır.

MANYETİK ALAN BURADA BİLAKİS DÖNÜYOR

Güney Atlantik Anomalisi’nin olduğu bölgede, bilindik kuzey-güney yarıküre ayrımı geçerli değildir. Buradaki birtakım noktalarda Dünya’nın manyetik alanı bilakis dönmüştür ve pusulaların istikameti güney yerine kuzeyi göstermektedir.

Instagram: