Cumhurbaşkanlığı’ndan Global Grip Salgını genelgesi

Resmi Gazete’de yayınlanan genelgede, influenza virüslerinin yol açtığı bir teneffüs yolu hastalığı olan, bilhassa sonbahar ve kış aylarında görülen ve mevsimsel olarak seyreden influenza’nın (grip), vakit zaman pek çok kişinin vefatıyla sonuçlanan salgınlara sebep olması ile vakit zaman da global çapta görülen ve pandemi olarak isimlendirilen salgınlara yol açabildiği söz edildi.
Genelgenin devamında influenza ile ilgili olarak influenza virüslerinin, genetik yapısında meydana gelen değişikliklere bağlı yeni tipte bir influenza virüsü ortaya çıkabildiği ve beşerden beşere kolay kolay geçiş yeteneği kazanabildiği, yeni tipte influenza virüsü ile daha evvel hiç teması olmayan yahut virüsün yol açacağı enfeksiyonun gelişmesine yatkın olan şahısların değerli bir kısmının etkilenmesiyle pandemi’nin ortaya çıkabildiği belirtildi.

Genelgede, nüfusun büyük çoğunluğunu etkileyebilecek bu türlü bir pandemi ihtimaline karşı kamu kurum ve kuruluşlarınca alınması gereken önlemlerin sıralaması şöyle yer aldı:

“Sağlık Bakanlığı uyumunda hazırlanan, bakanlıklar ile öbür kamu kurum ve kuruluşlarının pandemiye yönelik vazife ve sorumluluklarının belirtildiği “Pandemik İnfluenza Ulusal Hazırlık Planı” (Plan) www.grip.gov.tr adresinde yayımlanacak, mevzu ile ilgili detaylı bilgilendirmeler ve aktüel duyurular, bu adresten nizamlı olarak yapılacaktır.

Pandemi sırasında yapılacak çalışmaların belirlenmesi ve pandeminin toplumdaki tesirinin azaltılması gayesiyle valiliklerin uyumunda, planda belirtilen metot ve temellere uygun olarak “Pandemik İnfluenza Vilayet Hazırlık ve Faaliyet Planı” hazırlanacak, sekreterya vilayet sıhhat müdürlüklerince yürütülecektir.

Küresel bir grip salgınında hizmet sunumunun aksamaması gayesiyle vilayet sıhhat müdürlükleriyle işbirliği içinde pandemi hazırlık çalışmaları yapılarak hastaneler ve tedavi merkezlerinin yanı sıra kamu kurumlarında da sıhhat hizmeti verilebilmesi için vilayette gereksinim duyulan ek hizmet, ünite, alan, araç ve gereçlerin tedariki ile bunların hizmete sunulması planlanacaktır.

Kamu kurum ve kuruluşlarının bilgilendirilmesi maksadıyla merkezde Sıhhat Bakanlığı, vilayetlerde ise valiliklerin uyumunda vilayet sıhhat müdürlükleri tarafından bilgilendirme ve iş birliği toplantıları düzenlenecek, uygulamalar Sıhhat Bakanlığınca takip edilecektir.

Pandemi devrinde kamu hizmetlerinde rastgele bir aksaklığa yol açmayacak halde gerekli önlemler alınacak, “Pandemik İnfluenza Ulusal Hazırlık Planı” ve “Pandemik Influenza Vilayet Hazırlık ve Faaliyet Planı”nın uygulanması ve bu kapsamdaki vazifelerin yerine getirilmesi konusunda Sıhhat Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatınca gereksinim duyulacak her türlü katkı ve dayanak bütün kamu kurum ve kuruluşlarınca acilen sağlanacaktır.”