Apartman dairesinde tıp merkezi olmayacak

Özel sıhhat kuruluşlarında vazife yapan tabiplerin birden fazla yerde çalışma kuralları tekrar düzenlendi.

Ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sıhhat kuruluşlarının tesis, hizmet ve işçi standartlarını yükseltmek hedefiyle hazırlanan “Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sıhhat Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

YAPILABİLECEK SÜREÇLER LİSTESİ YİNE DÜZENLENDİ

Yönetmelik değişikliğiyle, tıp merkezlerinin fiziki standartları, faaliyet temelleri ve tıp merkezinde yapılabilecek süreçler listesi yine düzenlenerek hala açık olan sıhhat kuruluşlarının ahengiyle ilgili yordam ve temeller ile tıp merkezleri bünyesindeki estetik ünitelerin fiziki yer kuralları ve bu ünitelerde yapılabilecek tıbbi süreçler belirlendi.

EN AZ 10 UZMAN DOKTOR KADROSU

Yönetmeliğe nazaran, açılacak tıp merkezleri vatandaşların kaliteli sıhhat hizmeti alabilmesi için müstakil binalarda olacak, bina girişlerinde yahut apartman dairelerinde tıp merkezi açılmasına müsaade verilmeyecek. Tıp merkezlerine en az iki farklı uzmanlık kolunda olmak üzere en az 10 uzman doktor takımıyla açılma zaruriliği getirildi.

İYİ YERDE DAHA ÇALIŞMA İZNİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yönetmelik değişikliğine ait, “Bakanlığımız istihdam planlamaları çerçevesinde özel sıhhat kuruluşlarında çalışan tabiplerin birden fazla yerde çalışma kuralları yine düzenlenmiştir. Tıp merkezlerinde misyon yapan tabiplere iki yerde daha çalışma müsaadesi verilerek öbür bir vilayette çalışma imkanı da sağlanmıştır.” sözlerine yer verdi.

‘TIP MERKEZİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİNE TEŞVİK EDİLDİ’

Yeni standartları sağlayamayan mevcut tıp merkezlerinin, hakları korunmakla birlikte birleşerek yüksek standartta tıp merkezine dönüşmelerinin teşvik edildiğini belirten Koca, şunları kaydetti:

“Bu kapsamda birleşecek tıp merkezlerine takım artışı imkanı da sağlanabilecektir. Özel sıhhat kuruluşlarının bölümünde faal olma mecburiliği kaldırılmıştır. Vatandaşlarımızın aldığı sıhhat hizmetinin kalitesini yükseltmek ve hizmetlere erişimini kolaylaştırmak ismine yapılan bu değişikliklerin güzel olmasını temenni ederim.”